info@zilverbekjes.nl

©Pieter van de Hooven

Kleurslag:

Pastel man en pop;

Kleur:

Keuraanwijzing:

Bovenschedel.

Grauw beige.

Achterschedel en nek.

Grauw beige, zo egaal mogelijk van kleur.

Teugel en wangen.

Wit.

Keel.

Wit.

Rugdek, vleugeldek en armpennen.

Lichtbeige, zo egaal mogelijk van kleur.

Duimveren, buitenste kleine-, middelste- en grote vleugeldekveren en buitenste handpennen.

Bruingrijs.

Stuit en bovenstaartdekveren.

Witte kern met bruine afzoming op bsd

Staart.

Bruingrijs. Een rode waas is toegestaan.

Borst.

De borst is gelijk aan de keel, wit.

Buik, anaalstreek en onderstaartdekveren.

Wit.

Flanken.

Licht créme-wit.

Poten.

Hoornkleurig.

Nagels.

Grijs.

Snavel.

Loodgrijs, overeenkomstig de kleurdiepte van de bovenschedel. Op de snijranden en aan de punt donker grijs.

Ogen /Pupil.

Donkerbruin, een lichtere kleur is toegestaan

Tekeningskleur:


Hamertekening kop en nek.�

Donker grauw bruin, minimaal herkenbaar.

Kleurscheiding schedel, teugel en wangen.

Regelmatig en scherp.

Flanktekening.

Ontbreekt.

Overgang vleugelbocht naar rugdek.

De overgang van bruine vleugelbocht naar het beige rugdek dient regelmatig en strak te verlopen.

Overgang van borst naar buik.

Ontbreekt.

Foto’s boven

Loodbekjes Pastel Wildkleur jongen in jeugdkleed.


Foto rechts

De grote verschillen van  verschijningsvormen van de  Pastel Wildkleur. Dit gaat van vrij donker tot heel licht van kleur. De ervaring leert dat de wat lichtere types egeler van kleur zijn dan de wat meer donkere vorm.

Copyright©Alle rechten voorbehouden aan H.J. de Vos Foto links een erg opgebleekte pastel met nauwelijks vleugelbalk.  Vogel op de foto rechts een egaal van kleur zijnde rugdek maar nog  zonder flanktekening