info@zilverbekjes.nl


De combinatie Grijs met Opaal zal een moeilijk herkenbare kleurslag zijn.

 Kenmerken zijn de wat opgebleekte snavel, op de onderstaart veren weinig of geen opaal tekening, de vleugelbalk en staartpennen opgebleekt helder lichtgrijs van kleur.

De opaal factor bleekt normaliter de hoorndelen qua kleur niet op, de combinatie met grijs doet dat wel iets.

Flanktekening hoeven we bij een dergelijke combinatie waarschijnlijk niet te verwachten. We dienen daar dus wat soepel mee om te gaan.

@P.vd. Hooven

Links een Opaal wildkleur en rechts een Bruinopaal. De diepte van de snavelkleur wordt nauwelijks wat kleurdiepte betreft lichter.

Opaal Grijs Opaal wildkleur en twee Opaal grijzen Opaal grijs - Opaal wildkleur - Opaal grijs Jonge Opaal Grijs en Wildkleur Opaal wildkleur en twee Opaal grijzen

Kleurslag:

Opaal grijs man en pop:

Kleur:

Keuraanwijzing:

Bovenschedel.

Helder lichtgrijs.

Achterschedel en nek.

Lichtgrijs, iets lichter dan de bovenschedel.

Teugel en wangen.

Wit.

Keel.

Wit.

Rugdek, vleugeldek en armpennen.

Zeer lichtgrijs.

Duimveren, buitenste kleine-, middelste- en grote vleugeldekveren en buitenste handpennen.

Zo diep egaal mogelijk licht grijs.

Stuit en bovenstaartdekveren.

Witte kern met grijze afzoming op bsd.

Staart.

Grijs. Een rode waas is toegestaan

Borst.

De borst is gelijk aan de keel, wit .

Buik, anaalstreek en onderstaartdekveren.

Wit.

Flanken.

Zeer licht grijs.

Poten.

Hoornkleurig.

Nagels.

Grijs.

Snavel.

Loodgrijs, overeenkomstig de kleurdiepte van de bovenschedel Op de snijranden en aan de punt donker grijs.

Ogen /Pupil.

Donkerbruin, een lichtere kleur is toegestaan.

Tekeningskleur:


Hamertekening kop en nek.

Grijs.

Kleurscheiding schedel, teugel en wangen.

Regelmatig en scherp.

Flanktekening.

Lichtgrijs.

Overgang vleugelbocht naar rugdek.

De overgang van de licht grijze vleugelbocht naar het zeer lichtgrijze rugdek dient regelmatig en strak te verlopen.

Overgang van borst naar buik.

Ontbreekt.

Jonge Opaal Grijs Copyright©Alle rechten voorbehouden aan H.J. de Vos


Het betreft hier een kweek- en keur aanwijzing. De gehele lichaamskleur is helderder grijs dan de Opaal loodbek en is zonder enige kleur zweem op de schedel. De vleugel balk en bovenstaart dekveren zijn helder licht grijs waardoor de overgang naar het rugdek gering is. De voorkeur gaat uit naar een vleugelbalk die gelijk van kleur diepte is als de staart. Voor alsnog dient er enige clementie voor het aanwezig zijn van de flanktekening maar dient wel opgemerkt te worden tijdens de keuring.