info@zilverbekjes.nl

Kleurslag:

Opaal man en pop:

Kleur:

Keuraanwijzing:

Bovenschedel.

Lichtgrijs.

Achterschedel en nek.

Lichtgrijs, iets lichter dan de bovenschedel.

Teugel en wangen.

Wit.

Keel.

Wit.

Rugdek, vleugeldek en armpennen.

Zeer lichtgrijs.

Duimveren, buitenste kleine-, middelste- en grote vleugeldekveren en buitenste handpennen.

Zo egaal mogelijk grijs.

Stuit en bovenstaartdekveren.

Witte kern met grijze afzoming op bsd.

Staart.

Grijs. Een rode waas is toegestaan

Borst.

De borst is gelijk aan de keel, wit .

Buik, anaalstreek en onderstaartdekveren.

Wit.

Flanken.

Zeer lichtcréme, met een grijze waas.

Poten.

Hoornkleurig.

Nagels.

Grijs.

Snavel.

Loodgrijs, overeenkomstig de kleurdiepte van de bovenschedel Op de snijranden en aan de punt donker grijs

Ogen /Pupil.

Donkerbruin, een lichtere kleur is toegestaan.

Tekeningskleur:


Hamertekening kop en nek.

Grijs.

Kleurscheiding schedel, teugel en wangen.

Regelmatig en scherp.

Flanktekening.

Lichtgrijs.

Overgang vleugelbocht naar rugdek.

De overgang van de grijze vleugelbocht naar het zeer lichtgrijze rugdek dient regelmatig en strak te verlopen.

Overgang van borst naar buik.

Ontbreekt.

Loodbekje opaal Loodbekje Opaal Bruin Pieter van de Hooven


Links de onderkant van de staart van een Opaal wildkleur Loodbek en rechts de bovenzijde herkenbaar aan de witte stuit veren.

Met deze kenmerken is de Opaal mutant in vrijwel elke mutatie combinatie te herkennen

Copyright©Alle rechten voorbehouden aan H.J. de Vos

Bij de lichtere mutaties is zoals in dit geval de geelstaart factor te zien