info@zilverbekjes.nl

Kleurslag:

Opaal man en pop:

Kleur:

Keuraanwijzing:

Boven schedel en nek.

Lichtgrijs.

Wangen en keel.

Wangen lichtgrijs. De keel zeer licht créme.

Rug- en vleugeldek en armpennen.

Zeer lichtgrijze waas in contrast met de nek en schedel

Duimveren, buitenste kleine-, middelste- en grote vleugeldekveren en buitenste handpennen.

Zo egaal mogelijk grijs.

Stuit en bovenstaartdekveren.

Grijs, een rode waas is toegestaan.

Staart.

Grijs, een rode waas is toegestaan.

Borst.

Lichtcréme, met een minimale grijze waas.

Buik , anaalstreek en onderstaartdekveren.

Wit.

Flanken.

Zeer lichtcréme, met een grijze waas.

Poten en nagels.

Hoornkleurig.

Snavel.

Beigebruin, overeenkomstig de kleurdiepte van de bovenschedel.

Ogen/Pupil.

Donkerbruin, een lichtere kleur is toegestaan. Rond het oog is een grijsblauwe rand van washuid aanwezig.

Tekeningskleur:


Hamertekening kop en nek.

Beigegrijs.

Subtekening rug-en vleugeldek.

Licht beigegrijze veerzoom met Iets donkerder beige grijze veertoppen.

Armpentekening.

Ontbreekt.

Flanktekening.

Licht beigegrijs.

Overgang vleugelbocht naar rugdek.

De overgang van de beigegrijze vleugelbocht naar het zeer lichtcréme grijs bewaasde rugdek dient regelmatig en strak te verlopen.

Overgang van borst naar buik.

De borst loopt door tot op een regelmatig gebogen lijn van vleugelbocht tot vleugelbocht.


Opaal:


Het betreft hier een kweek- en kleuraanwijzing.

De opaal mutatie bij de zilverbek bevindt zich nog in een experimenteel stadium.

Copyright©Alle rechten voorbehouden aan H.J. de Vos


Belangrijk is dat de vleugelbalk voldoende contrastrijk aanwezig is waardoor de flanktekening ook beter aanwezig zal zijn. Dit is een kwestie van selectie.