info@zilverbekjes.nl

Kleurslag:

Donkerbuik Bruin Agaat,

man en pop:

Kleur:

Keuraanwijzing:

Boven schedel en nek.

Warm beige.

Wangen en keel.

Warm beige, zo egaal mogelijk van kleur

Rug- en vleugeldek en armpennen.

Warm beige, zo egaal mogelijk van kleur.

Duimveren, buitenste kleine-, middelste- en grote vleugeldekveren en buitenste handpennen.

Zo donker mogelijk Roodbruin van kleur.

Stuit en bovenstaartdekveren.

Zo donker mogelijk zwartbruin van kleur.

Staart.

Zo donker mogelijk Roodbruin van kleur.

Borst.

De borst is gelijk aan de keel, zo egaal mogelijk warm beige.

Buik , anaalstreek en onderstaartdekveren.

Zo donker mogelijk bruin

Flanken.

Warm beige.

Poten en nagels.

Hoornkleurig.

Snavel.

Hoornkleurig,

Ogen/Pupil.

Donkerbruin, een lichtere kleur is toegestaan. Rond het oog is een grijsblauwe rand van washuid aanwezig.

Tekeningskleur:


Hamertekening kop en nek.

Warm beigebruin.

Subtekening rug-en vleugeldek.

Beigebruin.

Armpentekening.

Beigebruine dwars tekening. De toppen zijn crémekleurig.

Flanktekening.

Ontbreekt.

Overgang vleugelbocht naar rugdek.

De overgang van de zo donker mogelijke bruine vleugelbocht naar het warm beige rugdek dient regelmatig en strak te verlopen.

Overgang van borst naar buik.

De overgang borst, welke loopt in een gebogen lijn van vleugel boeg naar vleugelbocht en flanken, naar de buik dient regelmatig en scherp te zijn.


Het grote verschil tussen de Donkerbuik Agaat en de Donkerbuik Agaat Bruin is de buikkleur, maar vooral de vleugelbalk en de staartkleur