info@zilverbekjes.nl

Copyright©Alle rechten voorbehouden aan H.J. de Vos

Kleurslag:

Agaat  Bruin man en pop:

Kleur:

Keuraanwijzing:

Bovenschedel.

Zacht cremé-beige

Achterschedel en nek.

Zacht cremé-beige, zo egaal mogelijk van kleur.

Wangen.

Wit.

Keel.

Wit.

Rugdek, vleugeldek en armpennen.

Zacht cremé-wit, zo egaal mogelijk van kleur.

Duimveren, buitenste kleine-, middelste- en grote vleugeldekveren en buitenste handpennen.

Zo diep mogelijk mat cremé-beige

Stuit en bovenstaartdekveren.

Witte kern met bruine afzoming op boven staart dekveren.

Staart.

Zo diep mogelijk beige bruin. Een rode waas is toegestaan.

Borst.

De borst is gelijk aan de keel, wit.

Buik, anaalstreek en onderstaartdekveren.

Wit.

Flanken.

Créme-wit.

Poten.

Hoornkleurig.

Nagels.

Beige.

Snavel.

Beigebruin, Op de snijranden en aan de punt donker beige.

Ogen /Pupil.

Donker bruin, een lichtere kleur is toegestaan

Tekeningskleur:


Hamertekening kop en nek.

Donkerder zacht cremé  dan de bovenschedel.

Kleurscheiding schedel, teugel en wangen.

Regelmatig en scherp.

Flanktekening.

Licht beige.

Overgang vleugelbocht naar rugdek.

De overgang van cremé vleugelbocht naar het zacht cremé-witte rugdek dient regelmatig en strak te verlopen.

Overgang van borst naar buik.

Ontbreekt.